We don’t need to be seen to make an impact.

n Woord van dankbaarheid.   “Hiermee wil ek graag net die twee lede van ASK Sekuriteit bedank vir hulle hulp en vinnige optrede, op 20-05-2020 om ongeveer 15:15.   Ek

Share